Back

Kuhu on koer maetud?

Selleks, et saada Timbeteri kasutades korrektsed mõõtmistulemused, peavad kõik detailid paigas olema. Alljärgnevalt on välja toodud loetelu tüüpilistest vigadest, mida Timbeteri esmakasutajad kipuvad tegema ning lahendused, kuidas neid vältida, et saada korrektseid tulemusi.

1. Valgustingimused

Kui väljas on hämar või paistab ere päike, võib juhtuda olukord, kus notid ei ole ekraanil nähtavad. Õiged valgustingimused omavad suurt osakaalu nottide tuvastamisel.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_1jpg


Parima võimaliku tuvastuse saamiseks tuleb valgustingimusi vastavalt reguleerida. Selleks tuleb valida sobiv rezhiim pildistamiseks rakenduses paremal all nurgas asuva päikese ikooni alt.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_2_blockpng

 

2. Ebakorrektne nurk pildistamisel

Tuleb meeles pidada ja jälgida, et pildistamisel peab olema kasutaja virnaga paralleelne, vastasel juhul võib mõõtmistulemustes esineda moonutusi. Nagu allolevalt pildilt näha, on notid virna vasakus osas tegelikkusest väiksemad, kuna kaugemal asuvad notid paistvadki alati väiksematena.  

httpmediavoogcom000000375232photosimg_3_blockpng

 

3. Panoraampildi tegemisel tuleb alati liikuda virnaga paralleelselt.

Kui panoraammõõtmine on tehtud ühest punktist, siis tulemused on kokkuvõttes moonutatud. Nagu on näha allolevalt pildilt on kasutaja teinud panoraampildi ühel kohal seistes ning ümber oma asukoha telje end pöörates (selline pildistamise viis on meile tuttav tavakaameratest). Kui meile on olulised ka objektide suurused, siis tuleb olla mõõdetavast objektist samal kagusel. Allpool oleval pildil olevas virnas on diameetrid virna äärtes tegelikkusest väiksemad.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_4_blockpng

Panoraampildi tegemisel on oluline liikuda virnaga paralleelselt mööda ühte joont. Alustuseks on soovitav teha pilt näiteks iga 3-5 sammu tagant. Vilumuse kasvades võib vahemaad piltide vahel suurendada. Nii saab korrektsed tulemused, nii väikeste diameetrite nottide, kui ka raiejäätmete  puhul.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_5_blockpng

httpmediavoogcom000000375232photosimg_6_blockpng

 

4. Valed lähteandmed

Allolevalt on info Timbeteri laomoodulist:


httpmediavoogcom000000375232photosimg_7_blockpng

Siin on algandmed, mis on sisestatud rakenduses: noti pikkuseks on märgitud 4,8 m asemel 48 m ning koguseks on saadud 230,2 tm. Oluline on jälgida, et kõik parameetrid oleksid sisestatud korrektselt.5. Referents

Referentsi paikasättimine on äärmiselt oluline korrektse mõõtmistulemuse saamiseks. Tuleb kontrollida, et punane referentsijoon kattuks mõõdulati-või lindi pikkusega. Kui punane referentsjoon on lühem või pikem, kui tegelik referents, siis on tulemus kokkuvõttes vale.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_9_blockpng

 

6. Puuduvate nottide lisamata jätmine

Juhtudel, kus mõni nott on näiteks varjus, jääb see rakenduse poolt tuvastamata. Kasutaja saab alati lisada puuduoleva noti, lihtsalt hoides näppu õigel kohas ekraanil.

 

7. Ebakorrektne piirjoonetlemine.

Virnameetodil mõõtes tuleb kontrollida, et mõõdetav ala oleks korrektselt piiritletud. Valesti piiritletud virn annab kokkuvõttes vale tulemuse.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_11_blockpng

 Timbeter võimaldab automaatselt määratleda virna piirjoone. Kasutajal tuleb lihtsalt andmete sisestamisel märkida linnukene „Automaatne virna tuvastus“ kasti.

httpmediavoogcom000000375232photosimg_13_blockpng

 Juhul, kui automaatsel virna piirjoonetlemisel on virn tuvastatud ebakorrektselt, saab seda hõlpsasti korrigeerida. Kasutaja peab joonistama poolringi tuvastamata jäänud alal (alustada ning lõpetada tuleb joonistamist piirjoone sees – ekraanil on joon roheline) või siis vastupidi: juhul, kui tuvastatud piirjoone on virnast väljaspool, tuleb joonistada poolring virna sisse (alustades ning lõpetades taaskord väljaspool kontuuri – ekraanil on joon punane).

httpmediavoogcom000000375232photosimg_14_blockpng

Samuti on hea meeles pidada, et kõik mõõtmised on alati võimalik üle mõõta nii rakenduses, kui laomoodulis. Kui andmete sisestamisel on tehtud viga, on alati võimalik seda lihtsalt korrigeerida.


If you like this, feel free to share!