Back

Kui täpne on Timbeter?

Üks kõige sagedamini esitavaid küsimusi – kui täpselt ikkagi Timbeter mõõdab? Kõige lihtsam võimalus on mõõta virna üle Timbeteriga ning siis võrdluseks paar notti käsitsi üle mõõta.

Alustuseks on hea üle korrata, kuidas Timbeter noti diameetrit mõõdab: rakendus tuvastab kogu noti koorealuse pindala, konverteerib selle sümmeetriliseks ringiks, millest arvutatakse noti keskmine diameeter. Keskmiselt tuvastatakse ühe noti pindala 2000 piksli abil. Rakendus kasutab kaheastmelist tuvastust: kõige pealt tuvastatakse nottide asukoht ning seejärel toimub korrektuuride tegemine. Inimene mõõdab tavaliselt noti kõige laiemast ning peenemast kohast ning arvutab keskmise. Esineb ka juhtumeid, kui nott mõõdetakse kõige peenemast kohast. See tavaliselt seletab erinevusi käsitsi mõõtmise ning Timbeteri tulemustes.

Metrosert on väljastanud mõõtmisprotokolli Timbeteri mõõtmistulemuste kohta, milles on välja toodud veamäär 0,5-1,5 %. RMK on teostanud võrdlusi harvestermõõtmisega, kus virna peenema otsa diameetrit mõõdeti nii harvesteri kui Timbeteriga. Kokku võrreldi 55 mõõtmist 3485 tihumeetri kohta. Keskmine erinevus kõikide mõõtmiste osas harvesteri ning Timbeteri vahel oli 0,1 cm. Maksimaalne erinevus Timbeteril ning harvesteril oli 0,9 cm. Alljärgnevalt toodud tabel andmetega.

Kogus

Timbeter keskm_diam

Harv_kesk_diam

111,34

22,6

22,5

33,69

22,9

22,0

120,06

11,0

10,8

30,43

14,6

15,5

30,14

15,4

14,5

29,88

13,6

13,5

466,83

14,3

14,0

177,66

15,7

15,5

29,03

9,1

8,5

30,63

16,0

15,5

30,07

14,3

13,5

88,32

16,6

17,0

2,15

13,6

12,8

32,22

13,9

13,3

60,16

16,3

16,3

18,3

15,6

16,3

56,76

13,1

13,0

61,25

19,8

19,0

40,15

11,5

11,0

74,05

15,8

16,0

14,31

17,7

17,5

79,85

15,7

15,8

37,12

19,2

19,0

5,24

17,0

17,8

37,72

19,8

20,0

36,36

18,7

19,0

35,83

13,2

14,0

36,5

18,1

18,5

32,011

9,8

9,5

105,27

15,8

15,5

2,3

15,7

15,0

33,37

14,3

13,5

44,84

14,8

14,5

31,02

14,9

15,5

55,84

16,7

16,0

33,87

13,2

13,5

35,81

15,4

15,0

36,13

12,8

12,0

96,05

11,7

11,3

31,57

15,8

16,5

33

17,8

17,0

32,58

15,2

14,8

65,7

14,5

14,8

251,66

15,7

15,6

65,56

18,0

18,5

32,58

15,9

15,3

280,77

14,6

14,5

30,68

16,1

16,8

32,12

10,7

10,5

35,26

14,4

14,0

194,04

11,5

11,3

29,11

14,4

14,5

27,28

13,4

12,5

30,63

15,3

15,0

3485,101

15,2

15,1


Loomulikult tuleb alati meeles pidada, et resultaat võib sõltuda olemasolevatest tingimustest: virnastamise kvaliteet, lumi, muda ning kõrge rohi omavad efekti, kus mõni nott võib jääda tuvastamata. Samas saab kõik mõõtmised üle kontrollida ning vajadusel lisada või kustutada mõni nott. Samuti on võimalik kõik mõõtmisi üle mõõta nii rakenduses kui lauaarvutis.

Igat mõõtmist kasutatakse masinõppe protsessis, mille eesmärgiks on, et Timbeter suudaks tuvastada ka kõige mudasema noti ka väga kehva virnastuskvaliteedi korral. Timbeteri meeskonna jaoks on olnud väljakutse paberi-ja küttepuidu mõõtmine, kus kõige peenemad diameetrid võivad olla kuni 5 cm. 


Võrreldes tavapärase olukorraga, kus virnatäiuse koefitsienti hinnatakse silma abil, tuvastab rakendus virnas oleva puidu mahu ilma koore ning õhuta. Rakendus annab vastuse virnas asuvate nottide arvu, diameetrite ning koefitsiendi kohta, mis oluliselt suurendab läbipaistvust ning hõlbustab kontrolli.

If you like this, feel free to share!