Back

Cik precīza ir Timbeter kokmateriālu uzmērīšanas sistēma?

Tiekoties ar jauniem klientiem mēs bieži dzirdam jautājumu: ”Cik precīzi strādā Timbeter uzmērīšanas sistēma?”. Lai sniegtu atbildi uz šo jāutājumu mēs vairākkārt esam uzmērījuši krautni ar Timbeter sistēmu un paralēli šo pašu krautni manuāli, pieaicinot neatkarīgus ekspertus – rezultāti ir faktiski identiski.

Svarīgi saprast - Timbeter sistēma nosaka baļķu diametru zem mizas, pielīdzinot to riņķa līnijai. Lai riņķa līnija būtu atbilstoša  baļķim, tiek veikti aptuveni 2000 diamtera mērījumi katram baļķim kur no tiem tiek apreķināts viens vidējais. Uzmērot baļķus manuāli parasti tiek veikts viens diametra mērījums. Gadījumos, ja baļķa galam ir neregulāra forma uzmēra divus mērījumus, šaurākajā un platākajā vietā, pēc tam aprēķinot vidējo.

Papildus vēlamies pieminēt to, ka Timbeter sistēmas precizitāte tikusi pārbaudīta neatkarīgā mērinstrumentu testēšanas kompānijā Igaunijā, kur uzmērītās praugkrautnes tika ļoti rūpīgi, vairākkārtīgi uzmērītas manuāli. Aprēķinātā starpība starp šīm uzmērīšanas metodēm sastāda- 0,5- 1,5 %. Par ko arī tika izsniegts attiecīgs oficiāls sertifikāts.

Papildus šim  tika veikts tests, kurā Valsts mežu apsaimniekošanas cents Igaunijā salīdzināja harvestera merījumus ar Timbeter sistēmas mērījumiem. Kopā tika uzmērīti 3485 kubikmetri koksnes un vidējā diametra noteikšanas starpība sastāda 0,1 cm:

Apjoms         Timbeter vidējais diam.     Harvester vidējais diam.

111,34

22,6

22,5

33,69

22,9

22,0

120,06

11,0

10,8

30,43

14,6

15,5

30,14

15,4

14,5

29,88

13,6

13,5

466,83

14,3

14,0

177,66

15,7

15,5

29,03

9,1

8,5

30,63

16,0

15,5

30,07

14,3

13,5

88,32

16,6

17,0

2,15

13,6

12,8

32,22

13,9

13,3

60,16

16,3

16,3

18,3

15,6

16,3

56,76

13,1

13,0

61,25

19,8

19,0

40,15

11,5

11,0

74,05

15,8

16,0

14,31

17,7

17,5

79,85

15,7

15,8

37,12

19,2

19,0

5,24

17,0

17,8

37,72

19,8

20,0

36,36

18,7

19,0

35,83

13,2

14,0

36,5

18,1

18,5

32,011

9,8

9,5

105,27

15,8

15,5

2,3

15,7

15,0

33,37

14,3

13,5

44,84

14,8

14,5

31,02

14,9

15,5

55,84

16,7

16,0

33,87

13,2

13,5

35,81

15,4

15,0

36,13

12,8

12,0

96,05

11,7

11,3

31,57

15,8

16,5

33

17,8

17,0

32,58

15,2

14,8

65,7

14,5

14,8

251,66

15,7

15,6

65,56

18,0

18,5

32,58

15,9

15,3

280,77

14,6

14,5

30,68

16,1

16,8

32,12

10,7

10,5

35,26

14,4

14,0

194,04

11,5

11,3

29,11

14,4

14,5

27,28

13,4

12,5

30,63

15,3

15,0

3485,101

15,2

15,1

 

Protams dzīvē ir vairāki faktori, kas ietekmē mērījumu precizitāti (slikta kraušanas kvalitāte, apsniguši, dubļaini baļķu gali, baļķi ir iekrauti zālē, grāvī utt.), bet katrs mērījums var tikt rediģēts, plančetē vai datorā, tik reizes cik nepieciešams un šādā veidā kļūdas faktors tiek izslēgts.

Katrs mērījums, kas tiek uzņemts ar Timbeter sistēmu, papildina sistēmas algoritmu un uzlabo spēju atpazīt dubļainākus baļķus, vai krautnes ar sliktu kraušanas kvalitāti. Mēs pastāvīgi strādājam pie sistēmas uzlabojumiem.

Mēs  piedāvājam ātru un precīzu risinājumu blīvuma koeficienta (tilpīguma) noteikšanai. Uzņemot kokvedēja attēlu no aizmugures Timbeter nosaka baļķu diametrus, ņemot vērā koku sugu, sortimenta veidu un garumu, aprēķina procentuālo attiecību starp baļķiem un tukšumu starp tiem.

Mūsu komanda vienmēr strādā pie Timbeter sistēmas uzlabojumiem. Kā piemēru varam minēt metodi viena baļķa merīšanai (baļķiem ar neregulāru formu kam ir liela vērtība).

Paldies par uzmanību!

If you like this, feel free to share!