Back

Kā samazināt izmaksas un ietaupīt laiku? Manuālā apaļkoku mērīšanas metode salīdzinājumā ar digitālo.

Mainot uzņēmuma ikdienas rutīnu un mācoties pielāgoties jaunām tehnololoģijām vienmēr nākas iegūldīt laiku un uzmanību. Dažkārt šādas pārmaiņas prasa ievērojamus ieguldījumus, tāpēc bieži rodas loģisks jautājums – vai tehnoloģiju ieviešana būs izdevīga?

Lai nodemonstrētu, Timbeter sistēmas nozīmīgumu, uzņēmuma efektivitātes celšanā, mēs apkopojām dažādus datus. Salīdzinājām digitālo un manuālo apaļkoku uzmerīšnas metodes, ņemot vērā vairākus aspektus. Pirmkārt, centāmies saskatīt atšķirīgās tehonoloģiskās nianses abās mērīšanas mētodēs, otrkārt, rēķinājām vai jaunās sistēmas ieviešana atmaksāsies.

Manuālā apaļkoku merīšanas metode 

Par piemēru ņemsim kokvedēju ar, aptuveni 30 kubikmetru lielu kravu, augstas kvalitātēs zāģbaļķu standarta garumā (3.1 m). Parasti, lai noteiktu koksnes apjomu kravā, tiek lietota manuālā kokmaterialu uzmērīšanas metode un apaļkoki tiek uzmērīti pa vienam. Veiktie mērījumi, parasti, tiek pierakstīti uz papīra. Šo procesu bieži apgrūtina nelabvēlīgi laikapstākļi- lietus, sniegs. Lai novērstu apaļkoka nomerīšanu divas reizes tos parasti marķē ar pūšamo krāsu. Tātad cilvēks, kas uzmēra apaļkokus dara trīs lietas vienlaicīgi: mēra, pieraksta un marķē. Kad mērījumi ir veikti pierakstu papīrus nogādā ofisā, kur to aprēķina un ievada datorā. Kopumā, lai uzmērītu un reģistrētu datus par konkrēto kokvedēju ar 30 kubikmetru kravu tiek patērētas aptuveni 45 minūtes. 


Manuālā mērīšanas metode izmantojot digitālo dastmēru

Iepriekš aprakstīto procesu var nedaudz atvieglot izmantojot digitālo dastmēru. Šajā gadījumā mērījumi nav jāpieraksta, tie tiek saglabāti digitāli, taču katru baļķi ir jāuzmēra atsevišķi un mērījumus var apstrādāt tikai savienojot dastmēru ar datoru. Ja Plānojat iegādāties digitālo dastmēru, jārēķinās ar nopietniem izdevumiem ( aptuveni 1500 euro) un laika ietaupījums ir salīdzinoši neliels. Uzmērot un reģistrējot datus par iepriekš minēto kokvedēju, tiek parērētas aptuveni 30 minūtes, tātad laika ietaupījums ir aptuveni 30%.


Var nedaudz atvieglot izmantojot digitālo dastmēru. Šajā gadījumā mērījumi nav jāpieraksta, tie tiek saglabāti digitāli, taču katru baļķi ir jāuzmēra atsevišķi un mērījumus var apstrādāt tikai savienojot dastmēru ar datoru. Ja Plānojat iegādāties digitālo dastmēru, jarēķinās ar nopietniem izdevumiem ( aptuveni 1500 euro) un laika ietaupījums ir salīdzinoši neliels. Uzmērot un reģistrējot datus par iepriekš minēto kokvedēju, tiek patērētas aptuveni 30 minūtes, tātad laika ietaupījums ir aptuveni 30%.

Timbeter apaļkoku uzmērīšanas metode

Uzmērot konkrēto kokvedēju ar Timbeter patērēsiet ne vairāk par 5 min. (par 90% ātrāk nekā to uzmērot manuāli) Izmantojot vienu instrumentu- planšeti kas aprīkota ar Timbeter. Uzmērītie dati saglabājas planšetes atmiņā un vajadzības gadījumā var rediģēt, šādi novēršot datu nejaušu pazušanu.

Turklāt aiztaupīsiet pūles, laiku un papīru, ko tērējāt datus reģistrējot un nogādājot īstajās rokās. Lietojot Timbeter to paveiksiet ar pāris klikšķiem planšetes ekrānā.

Ja planšete atrodas interneta savienojumā, sinhronizējiet to un visi mērijumi tiek pievienoti datu uzglabāšanas modulī internetā. Uzglabāšanas modulis ar datiem apskatāms datorā vai citā ierīcē ar interneta savienojumu. To iespejams koplietot ar neierobežotu skaitu lietotāju- loģistiem, kontroles darbiniekiem, vadību utt. Mērījumu datus viegli eksportēt Excel dokumentā un apstrādāt tālāk, lai sagatavotu atskaites par koksnes apriti uzņēmumā.

Lai pārliecinātos par sistēmas efektivitāti izmeģiniet bezmaksas testa versiju, vai noskatieties video demonstrēju, spiežot šeit.  

Darba spēka izmaksu salīdzinājums

Salīdzināsim izmaksas, kas slēpjas aiz digitālās un manuālās apaļkoku uzmerīšanas metodes-

Kokrūpniecības darbinieku alga dažādās valstīs ir atšķirīga, Eiropas valstīs tā svārstās no 5 līdz 25 euro par stundu. Amerikas Savienotajās valstīs alga ir aptuveni 23 euro (saskaņā ar ASV statistikas biroja datiem). Lai salīdzinātu pieņemsim, ka Eiropas vidējais rādītājs ir 15 euro par stundu (ieskaitot visus nodokļus) un 23 euro ASV.
Tas nozīmē, ka, lai uzmērītu krautni ar 30 kubikmetriem apaļkoku, Eiropā darba algā tērē  11,25 euro, bet ASV 17,25 euro.

Ja jūsu pārstāvētais uzņēmums iegādājies digitālo dastmēru, kurš kalpo, vidēji, piecus gadus, par 1500 euro, tad 30 kubikmetru lielas krautnes mērīšanas izmaksas sastāda 7,5 euro Eiropā un 11,5 euro ASV. Papildus tam digitālo dastmēru bieži nākas kalibrēt, kas ir laikietilpīgs process, taču ir nepieciešams lai mērījumi būtu precīzi.

Ja lietojat Timbeter aplikāciju, 30 kubikmetru apaļkoku krautnes mērīšanas izmaksas sastāda 2-3 euro atkarībā no līguma. Aplikācijas mēneša abonements, ar neierobežotu skaitu mērījumu, maksā 150 euro  vienai ierīcei. Pat ja izvēlieties maksāt par atsevišķu mērījumu veikšanu, ietaupījums ir vismaz 3,75 reizes Eiropā un 4,83 reizes ASV.


Darba spēka izmaksas nav vienīgās, ir arī tiešās izmaksas

Gadās situācijās, kad merījumu cipari piefiksēti neprecīzi, kad kļūda radusies tos pārnesot uz datoru, kad papīrs ar merījumiem ir pazudis, kad fails datorā nav saglabajies vai notiek nemanāma apreķinu kļūme. Vai variet iedomāties cik laika prasa kļūmes cēloņa atrašana?

Vai vēl svarīgāk, iedomājieties situāciju, kurā pircējs ar pārdevēju nevar vienoties par koksnes apjomu konkrētajā darījumā. Kā jūs rīkotos šādā situācijā? Lietojot manuālo merīšanas metodi nāktos pārmērīt krautni no jauna, kas negarantē atkartotā merījumu uzticamību. Ar Timbeter šādas situācijas nerastos.

If you like this, feel free to share!