Kā strādāt ar timbeter sistēmu?

   1.  Nofotografē krautni ar planšeti, kas aprīkota ar Timbeter aplikāciju. Uzņemtais krautnes attēls ir pamatinformācija aprēķinu veikšanai.

               Ja krautne ir par lielu vienai fotogrāfijai, lieto Timbeter panorāmas režīmu. 


       2. Izvelies sev vēlamo mērīšanas režīmu:

                                diametra- Aplikācija nosaka koku skaitu krautnē un katra koka diametru. Ievadi koku garumu  un izvēlies aprēķināšanas formulu- aplikācija aprēķina            koksnes tilpumu krautnē (režīms galvenokārt paredzēts zāģbaļķu un sīkbaļķu uzmērīšanai);

        blīvuma- Iezīmē krautnes robežas vai robežas sektoram, kurā vēlies noteikt blīvuma koeficientu. Izvelies aprēķināšanas formulu un  aplikācija aprēķina         blīvuma koeficientu; (blīvuma koeficientu pielieto lai precīzi noteiktu koksnes apjomu krautnē vai kravas auto);

        krautnes-  Iezīmē krautnes robežas, ja daļa krautnes atrodas grāvī un attēlā nav redzama, iezīmē neredzamās daļas iedomāto robežu.  Ievadi koku garumu          un Izvelies aprēķināšanas formulu. Aplikācija nosaka krautnes augstumus ar pielāgojamu intervālu, tad tā aprēķināts koksnes tilpumu;

        kravas auto- Sākumā izmēri krautņu blīvumu fotografējot kravas aizmuguri. Ievadi krautņu skaitu, nofotografē kravu no sāniem un iestati krautņu                augstumu. Izvelies aprēķināšanas formulu un aplikācija precīzi aprēķina koksnes tilpumu kravā. 

    3. Rediģē iegūtos mērījumus, ja tas nepieciešams- maini mērīšanas režīmu, labo koku diametrus, atlasi brāķi,  atlasi baļķus konkrētā diametrā ,koriģē krautnes         robežpunktu novietojumu, koriģē blīvuma noteikšanas sektora robežpunktu novietojumu;

    4. Ievadi koku sugu, sortimentu, pievieno datus par mērījuma veikšanas vietu un laiku  un citu specifisku informāciju ja tas nepieciešams;
    5. Augšupielādē mērījumus Timbeter datu uzglabāšanas modulī;

    6.  Timbeter datu uzglabāšanas modulī iedali mērījumus pēc statusa, ja tas nepieciešams, piemēram- noliktava, Ienākošie, izejošie utt. Šādi mērījumus būs viegli     pārskatīt un sekot līdzi apaļkoku apritei uzņēmumā;

    7.  Rediģē iegūtos mērījumus, ja tas nepieciešams- maini mērīšanas režīmu, labo koku diametrus, atlasi brāķi, atlasi baļķus konkrētā diametrā ,koriģē krautnes         robežpunktu novietojumu, koriģē blīvuma noteikšanas sektora robežpunktu novietojumu;

    8. Eksportējiet mērījumu rezultātus Excel dokumentā un īsā laikā sagatavojiet atskaites par apaļkoku apriti uzņēmumā;

Papildinformācija ir pieejama lejupielādējot Android lietotāja rokasgrāmatu šeit.


Pēc mērījuma veikšanas ar diametra režīmu vari atzīmēt brāķus (Apaļkokus, kas kvalitātes prasību dēļ netiek ieskaitīts konkrētā koksnes apjomā).  Ja nepieciešams vari  norādīt iemeslu: piemēram trupe vai līkumainība. Sākotnēji lietotne piedāvā šādus brāķēšanas iemeslus: nepareizs diametrs, trupe, nepareizs garums līkumainība,  ja brāķēšanas iemesls nav neviens no minētajiem ievadi to manuāli.


Datu uzglabašanas modulis,  sniedz aktualizētu noliktavas pārskatu, no kura informāciju var viegli eksportēt Excel dokumentā.

Turklāt, Timbeter var viegli integrēt ar uzņēmumu iekšējās sistēmās, piemēram, CRM, grāmatvedību, algu sistēmām vai ERP, tādejādi sniedzot ievērojamu atbalstu pārdošanas, loģistikas un ziņošanas nozarēs. 

Papildinformācija ir pieejama lejupielādējot android lietotāja rokasgrāmatu šeit.

UNIKĀLAIS TIMBETER DATU UZGLABĀŠANAS MODULIS

Timbeter datu uzglabāšanas modulis nodrošina tiešsaistes pārskatus par visiem veiktajiem mērījumiem. Pāris klikšķu rezultātā uzglabāšanas modulis ātri un efektīvi organizē krājumus, sniedz aktīvo krājumu statusu un izveido pārskatus.

Uzglabāšanas moduli var lietot divos veidos:

Kā karti, vai kā tabulas kur lietotājs var viegli filtrēt nepieciešamo informāciju atbilstoši savām prasībām - līguma numurs, atrašanās vieta, koku sugas un citi filtri. Visus datus var viegli lejupielādēt Excel faila formātā. Iespējas ir bezgalīgas!


Visas pielāgotās izvēles ir sinhronizētas ar mērījuma aplikāciju. Izvēlē ietilpst sekojošās īpašības - sugas, garums, kvalitāte un cena. Uzglabāšanas statusa tiešsaistes pārskats ļauj viegli izplānot papildu darbības. 

Uzglabāšanas modulim ir augstākās klases pārskatu izveidošanas funkcionalitāte, dodot Jums iespēju tos izveidot dažu klikšķu rezultātā. Lietotāji izvēlas mērījumus un Timbeter automātiski izveido pārskatu, aprēķinot dažādu sortimentu vērtību. Šādi, mēs samazinām datu apstrādi, atvieglojot informācijas apmaiņu starp uzņēmumiem.

Inventarizācijas funkcionalitāte efektīvi un precīzi uzskaita krājumus. Vadība, kuras pamatā ir sortiments, ļauj noteikt visas pārpalikuma vai deficīta sugas.  

Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu šeit.