Timbeteri kasutamine on lihtne. Mõõtja teeb nutiseadme abil metsamaterjalist pildi, mis annab paari minutiga täpse tulemuse.

Rakendusel on neli mõõtmissüsteemi: diameetrituvastus, virnatäiuse koefitsiendi määramine, palgivirna ja autokoorma mõõtmine. Diameetrituvastus tuvastab nottide arvu virnas, annab virna keskmise diameetri, iga noti täpse diameetri ning virna mahu. Virnatäiuse koefitsiendi määramise rezhiim võimaldab määrata koefitsienti paberi-ja küttepuidu tarbeks. Suuremate virnade puhul on soovitatav valida piirkond, mis on virnale kõige iseloomulikum. Virnatäiuse koefitsiendi määramisel näitab rakendus ka nottide arvu, diameetreid ning keskmist diameetrit.

Virnamõõtmine võimaldab mõõta mahtu fikseeritud virnatäiuse koefitsiendi abil. Pikkade virnade tarbeks saab kasutada panoraammõõtmist. Autodelt mõõtmine võimaldab mõõta igat pakki eraldi. 

Iga pildiga on lisaks mahule salvestatud ka täpne mõõtmise asukoht, kuupäev, kellaaeg, puidu liik ning pikkus. Mõõtmisandmed salvestuvad süsteemis ning neid saab kiirelt edasi saata näiteks müügipakkumiste või raportite tegemiseks.
Timbeteri rakenduse kasutamine näidis


Timbeteri laomoodul annab kohese ülevaate metsamaterjalist erinevatel lankidel ning võimaldab kiirelt ja lihtsalt läbi viia inventuure. Laomooduli kaardivaade võimaldab planeerida logistikat kõige efektiivsemal moel. 

Rakenduse kasutamisel on kaks võimalust: kas pildistada ja teha mõõtmine kohe või teha lihtsalt pilt ning mõõtmistulemuste saamiseks vajalikud toimingud teha hiljem näiteks kontoris.
Timbeteri rakenduse kasutamine näidis